Photoshop

import&export video

Tutorial pokazujący jak zaimportować pliki do warstwy wideo oraz jak wyeksportować animację z Photoshopa do pliku wideo.