After Effects

import&export video

Tutorial pokazujący jak zaimportować pliki do warstwy wideo oraz jak wyeksportować animację z Afer Effects do pliku wideo.