3ds max

modelowanie ucha,
część I

Tutorial pokazujący jak zaimportować obrazek referencyjny i wykonać podstawową siatkę.

3ds max

modelowanie ucha,
część II

Edycja podstawowej siatki:

  1. łączenie vertexów – opcja Collapse
  2. łatanie dziur w siatce – Cap
  3. cięcie siatki – Cut
  4. opcja Extrude – podnoszenie polygonów
  5. wygładzanie siatki – TurboSmooth

3ds max

modelowanie ucha,
część III

3ds max

modelowanie ucha,
część IV

Edycja podstawowej siatki:

  1. wygładzanie „pogniecionej siatki” – opcja Relax
  2. modelowanie wielu vertexów jednocześnie  – Soft Selecion
  3. deformacja siatki za pomocą modyfikatora FFD (box)
  4. spłaszczanie 2 modyfikatorów –  Collapse To